Geen uitdaging uit de Weg.

In overleg met een opdrachtgever komen soms verschillende soorten van onderhoud naar voren.
Bij een project in Brabant kregen wij de volgende vraag op ons af:
Kunnen jullie ons helpen met de oogst van zwaar hout in een smalle strook van 6 tot 10 meter breed?

Hierbij is er geen ruimte om het hout te laten vallen in de strook.
Er mag geen tak en of top hout op de naastgelegen percelen terecht komen.
Zo min mogelijk overlast voor de omgeving.

Wij hebben hiervoor een aanbieding gemaakt met gebruik van onze verreiker en Chipper.
Zo konden wij in twee dagen tijd, deze klus klaren.

Zo hebben wij eerst met de verreiker de bomen geoogst.

      

Waarna het oogstbare hout eruit is gehaald, en de restanten door de chipper gingen.