Samen halen we het beste uit het bos!

Het ‘normale’ beeld van een bos dat we voor ogen hebben, ziet er op veel plekken helaas anders uit. Door de recente droogte en sterfte van bomen is er de afgelopen jaren veel bos noodzakelijk geoogst en verdwenen. Nu zie je ook kale percelen met her en der nog een restopstand van dode bomen; een verandering die niemand zich jaren geleden voor kon stellen, maar het is nu toch realiteit geworden.

‘Hoe nu verder?’, is de vraag.

De cyclus van verantwoord oogsten, nieuwe aanplant en/of natuurlijke verjonging verzorgen, is door deze calamiteit compleet verstoord. Leven in en ván het bos lijkt onwerkelijk te zijn geworden. Ik zie, wanneer ik onderweg ben, dat de natuur terugvecht en herstelt. Op een aantal plekken is de kiemkracht duidelijk zichtbaar en onstaan er weer nieuwe houtopstanden. Toch is dit niet overal zo en daar zullen we op in moeten haken.

Onze verantwoordelijkheid is om te bouwen aan een nieuwe toekomst voor de generaties die nog komen gaan; zodat we weer kunnen leven in en ván het bos! Naast het oogsten, transporteren en het vermarkten van ons hout, hebben we een duidelijke keuze gemaakt om te investeren in de aanplant en verzorging van nieuw bos. Dankzij de brede kennis en ervaring binnen ons team van ‘Van den Nagel’, kunnen wij de boseigenaren ondersteunen vanaf ‘het ontwerp’ tot aan het aanleveren van hoogwaardig plantmateriaal. Natuurlijk hoort de uitvoering van het plantwerk, het plaatsen van afrasteringen (waar de wilddruk hoog is) en de verzorging van het nieuw aangeplante bos hier ook bij.

Onze slogan luidt: hout heeft voor de volle 100% de toekomst!

Daar bouwen wij aan. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later. Samen halen we het beste uit het bos!

Met vriendelijke groet,

Nico Hofman

Meer informatie? Bel of mail ons berust (+31 (0)577 492403 / info@vandennagel.nl)